Category Archives: باغی

تبلیغات اروم دام

  تبلیغات در اروم دام سایت اروم دام یکی از سایتهایی است توانسته جایگاه مستحکمی بین سایت های آموزشی تبلیغاتی فارسی زبان باز کند. بازدیدکنندگان تخصصی، این سایت را تبدیل به بهترین محل برای تبلیغات هدفمند و خاص کرده است. با یک بار هزینه می توانید روزانه هزاران بار دیده شوید. با حجم بازدید کننده […]

زراعت هیدروپونیک

زراعی

زراعت هیدروپونیک چیست فناوری کشت گیاهان درمحیط بدون خاک و با استفاده از محلولهای غذایی را هیدرو پونیک مینامند. درسیستم هیدروپونیک تمام احتیاجات و مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق محلول در اختیار ان قرار داده میشود. واژه هیذروپونیک در فارسی یعنی اب و کشت واژه هیدروپونیک به یونانی: hydrous ponos   در برخی […]

خدمات مشاورین کشاورزی اروم دام

خدمات مشاورین کشاورزی اروم دام مجموعه اروم دام خدمات مشاوره فنی مهندس و پزشکی برترین های این صنعت رادر اختیار هموطنان قرارداده است خدمات مشاوره کشاورزی خدمات مشاوره فنی مهندسی کشاورزی خدمات حمایتی خدمات سموم وکود و داروهای گیاهی کشاورزی خدمات پزشکی کشاورزی