Category Archives: زراعی

تبلیغات اروم دام

  تبلیغات در اروم دام سایت اروم دام یکی از سایتهایی است توانسته جایگاه مستحکمی بین سایت های آموزشی تبلیغاتی فارسی زبان باز کند. بازدیدکنندگان تخصصی، این سایت را تبدیل به بهترین محل برای تبلیغات هدفمند و خاص کرده است. با یک بار هزینه می توانید روزانه هزاران بار دیده شوید. با حجم بازدید کننده […]

زراعت هیدروپونیک

زراعی

زراعت هیدروپونیک چیست فناوری کشت گیاهان درمحیط بدون خاک و با استفاده از محلولهای غذایی را هیدرو پونیک مینامند. درسیستم هیدروپونیک تمام احتیاجات و مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق محلول در اختیار ان قرار داده میشود. واژه هیذروپونیک در فارسی یعنی اب و کشت واژه هیدروپونیک به یونانی: hydrous ponos   در برخی […]